Дигитални рентгенови апарати

Дентален център д-р Пешкирски разполага с дигитален апарат Planmeca ProOne за ортопантомографии, темпоромандибуларни стави и рентгенови снимки на синуси. Клиниката разполага и със зъбен кугел Planmeca Intra за стандартни секторни снимки и кариесна диагностика.

Основните предимства на тези апарати са:

  •  Минимално лъчево натоварване на пациента;
  •  Време за чакане, което е сведено до минимум ( 3 мин. за секторнa и 1 мин. за панорамнa

Стоматологичната клиника предлага следните стандартни и дигитални дентални рентгенови изследвания:

  •  Паралелни – секторни графии – снимката обхваща от 1 до 3 зъба.
  •  Кариесна диагностика – bitewing – снимката обхваща само коронките на 8 зъба – 4 долни зъба и 4-те горни зъба над тях.
  •  Панорамна снимка на зъбите (ортопантомография). Снимката дава общ изглед на горна и долна челст, синусите, всички зъби и темпоромандибуларни стави.
  •  Темпоромандибуларни стави (ТМС) – изобразяват се 4 проекции.
  •  Рентгенова снимка на синуси – най-често използвана при диагностицирането на заболяването синузит.

 

Можете да получите вашата рентгенова снимка на:

  •  Плака (филм);
  •  Диск (CD);
  •  E- mail.