Апикални остеотомии

Тази процедура цели да отстрани неизлечими периапикални изменения на корена (кисти,грануломи), като по този начин се запазва зъбът. Такова лечение би могло да се извърши дори и на 6,7,8 зъб.