Детска стоматология

Профилактичните прегледи при децата трябва да започнат в най-ранна детска възраст. Това е необходимо, за да се проследи правилното развитие на детските зъби. За откриването на кариеси в по-ранен етап от тяхното развитие и предотврятяване на усложненията им ( засягане на нерва /пулпит/ или на костта около корена на зъба /периодонтит/ ), е желателно прегледите да станат редовни след пробива на всички млечни зъби. Лечението на млечните зъби е задължително, тъй като заболяванията на временните зъби могат да увредят намиращите се под тях зародиши на постоянните зъби. Съществуват различни методи за предпазване на временните и особено на постоянните зъби от развитието на болестни процеси, основно кариес. Силанизирането е бърза и безболезнена манипулация, която се прави в зъболекарския кабинет. Силантите се поставят с цел профилактика на детския кариес, най-често на постоянните зъби при децата. Силантът представлява тънко покритие върху дъвкателните повърхности на задните зъби, което запечатва дълбоките участъци от зъбната повърхност. Това покритие е на основата на фотополимеризираща пластмаса, обогатена с Флуор или Калций, които се излъчват постепенно. Силанизирането е необходимо, тъй като по дъвкателната повърхност на зъбите има изразен релеф- фисури, ямки, които представляват идеална среда за заселване и развитие на бактерии, предизвикващи кариес. В тези участъци и при най-стриктна хигиена хранителните остатъци не могат да бъдат почистени. Всеки зъб, който съдържа участъци, предразполагащи към развитие на кариес, трябва да бъде предпазен със силант.