Зъбни импланти

Зъбните импланти възстановяват естетиката, функцията, речта, като помагат напълно да се забрави дискомфорта от носенето на зъбни протези. Денталните импланти са структури от апопластичен (изкуствен) материал- най-често титан. Те заместват естествените зъбни корени. Върху тях се поставят надимплантатни пънчета и корони. Лечението с вътрекостни импланти е съвременният метод за въстрановяване на дъвкателната ефективност и естетика при пълна или частична загуба на зъбите. Чрез няколко зъбни импланта, поставени подходящо, може да се компенсира и загубата на зъбите на цялата челюст. Поставянето на импланта е оперативно, най-често под местна упойка.