Интервенции с пълна упойка

В клиниката е на разположение анестезиолог с голям опит, както в работата си с деца така и с пациенти с придружаващи хронични заболявания(диабет,инфаркти, инсулти, алергични и др.).Клиниката предлага консултации в областта на стоматологичната и лицево-челюстната хирургия,както и със специалисти от гранични специалности(УНГ,пластичен хирург,невролог,неврохирург,интернист).