Корекции на алвеоларни гребени

Пластика на алвеоларни гребени и меки тъкани, върху които се поставят протези се извършва, когато възможностите на протетичната стоматология не са в състояние да осигурят нормалното им задържане и функциониране. Пластика може да се наложи и при имплантатно лечение.