Мост

Когато липсват един или няколко зъби (поради изваждане), на тяхно място се поставя мост. Той се фиксира неподвижно, като за възстановяване на дефекта се използват съседните налични зъби. Мостът възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява говора и естетиката.