Ортопедия

Протетичната дентална медицина е дентална специалност, насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъби. Чрез протетичната стоматология се възстановяват разрушени или липсващи зъби. Възстановява се дъвкателната редица и естетиката на усмивката. Клиничните случаи са много и най-разнообразни, затова всяко лечение се провежда след подробна диагностика.