Пластика на отворен синус

Перфорация на максиларния синус се получава при определени анатомични предпоставки за това. В релация с максиларния синус са всички странични зъби от кучешкия зъб до мъдреца на горна челюст.Анатомично най-близо до до максиларния синус са втория и първия молар, след това премоларите и мъдреца и най-далече е кучешкия зъб. Комуникация с максиларния синус при екстракция на зъби може да се получи при:

  • анатомична близост между върховете на корените на зъбите на горна челюст и синуса
  • наличие на патологични образувания –като грануломи,кисти, които изтъняват преградата между върховете на корените на зъбите и дъното на синуса.
  • грубо манипулиране с инструментите за екстракция на зъби

Симптомите за комуникация с максиларния синус са:

  • поява на въздушни мехурчета,смесени с кръвта в алвеолата на извадения зъб
  • преминаването на въздух кум устата през алвеолата
  • преминаване на течност от устата в носа при пиене