Екстракция на мъдреци

Няколко са причините, които налагат екстракция(вадене) на мъдреци:

  • затруднен пробив,който може да доведе до възпалителен процес в съответната област, който пък от своя страна ограничава отварянето на устата.
  • при установена неправилна позиция на мъдреца и наклоняването му към седмия зъб,може да доведе до разрушаването на седмия зъб и девитализацията му (умъртвяването му).

Нарушенията при появата на мъдреците се обуславят от факта,че нормалната човешка челюст е доста малка и мястото в нея за 4 мъдреца е недостатъчно.В резултат на това мъдреците се появяват косо спрямо челюстта, като в повечето случаи не се показват изцяло. Мъдреците не са необходими при дъвкателния процес, и когато създават проблеми спокойно могат да бъдат извадени.