Синус лифт

Представлява повдигане на пода на горночелюстния синус при недостатъчен костен обем за поставяне на импланти. Основната идея на повдигането на синусите е между синусната лигавица и наличната горночелюстна кост да се постави присадка, която с течение на времето да се интегрира към наличната кост или да се резорбира и да се замести със здрава кост. Синус лифтингът може да бъде открит и закрит, в зависимост от достъпа – латерален и долен.