Зъбни импланти

Зъбните импланти възстановяват естетиката, функцията, речта, като помагат напълно да се забрави дискомфорта от носенето на зъбни протези.

Лечение с лазер

Лечението с лазер е безболезнено, без да усещате вибрациите на машинката, заздравяването на раните е много по-бързо и упойката не е задължителна.

Ортодонтия

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения.

Фасети

Фасетите освен за естетика се използват и за лечение на зъби, след проведено кореново лечение, подложени на голямо натоварване и с риск от счупване.

Интервенции с пълна упойка

Клиниката предлага консултации в областта на стоматологичната и лицево-челюстната хирургия,както и със специалисти от гранични специалности.

Избелване на зъби

Избелването на зъбите е безвредна и безболезнена козметична процедура, която има за цел да направи усмивката по-бяла и привлекателна.

Детска стоматология

Профилактичните прегледи при децата трябва да започнат в най-ранна детска възраст, за да се проследи правилното развитие на детските зъби.

Апикални остеотомии

Тази процедура цели да отстрани неизлечими периапикални изменения на корена (кисти,грануломи), като по този начин се запазва зъбът.

Екстракция на мъдреци

Нарушенията при появата на мъдреците се обуславят от факта,че нормалната човешка челюст е доста малка и мястото в нея за 4 мъдреца е недостатъчно.

Корони

Коронките се прилагат, когато е невъзможно поставянето на пломба, липсва голяма част от зъба или когато има опасност от счупване.

Корекции на алвеоларни гребени

Пластика на алвеоларни гребени се извършва, когато протетичната стоматология не може да осигури нормалното задържане и функциониране на протезите.

Лечение на пародонтоза

Пародонтозата (пародонтита) е хронично заболяване, което засяга поддържащите структури на зъбите, венците и костта около зъбите.

Лечение на ТМС

Зъбното изкривяване променя съотношението между двете челюсти, натоварвайки темпоро-мандибуларната става, което води до изкривяване на захапката.

Мост

Когато липсват един или няколко зъби, на тяхно място се поставя мост. Той възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява говора и естетиката.

Ортопедия

Чрез протетичната стоматология се възстановяват разрушени или липсващи зъби. Възстановява се дъвкателната редица и естетиката на усмивката.

Пластика на отворен синус

Перфорация на максиларния синус се получава при определени анатомични предпоставки за това. Анатомично най-близо до него са вторият и първият молар.

Синус лифт

Синус лифтингът представлява операция за повдигане на пода на горночелюстния синус при недостатъчен костен обем за поставяне на импланти.

Френулотомия

Това е операция, при която късият френулум на горна челюст се премахва главно по ортодонтски причини, като невъзможност на предните два зъба да се съберат.

Циркумцизио

Циркумцизиото представлява операция, при която се изрязва лигавицата над зъба, в случай на затруднен пробив на мъдреци.